La Casa Museu de Cal Gegó actualment està en procés de rehabilitació tot i que els baixos de la casa ja estan acondicionats i s’hi exposen diferents estris del camp. Aquest espai es vol destinar a acollir una mostra d’elements etnològics i de ric patrimoni arqueològic del municipi.  També és un espai destinat a exposicions temporals. Aquest recinte només està obert en dies puntuals, normalment quan s’hi realitza alguna exposició organitzada per alguna entitat del poble o algú interessat en exposar-hi.