PROJECTE RECORDANT TORÀ

posted in: inici, Patrimoni | 0

“Projecte Recordant Torà”. Recuperació de la memòria històrica.

Recollim les vivències i els records de la gent gran per a que no quedin en l’oblit.

Des del mes de gener de 2024 l’Associació del Patrimoni Artístic i Cultural de Torà (APACT) ha engegat una nova línia de treball de recerca històrica força ambiciosa i de llarg abast, amb l’objectiu de recuperar, conservar i difondre la memòria oral de la gent gran.

És un projecte de recuperació de memòria històrica d’àmbit local, centrat en la població de Torà i els seus nuclis agregats.

Metodologia. Es segueix un protocol d’actuació que garanteix rigor en la preparació i recerca prèvia de l’entrevista, la transcripció de la informació i finalment la divulgació del resultat final.

Es fa mitjançant el testimoni directe de la gent en forma d’entrevistes personals, enregistrant el so i la imatge en vídeo, i també recollint fotografies antigues que aquestes mateixes persones tenen a casa. Les fotografies les tractem com el que són, un testimoni documental de les vivències que ens expliquen. Identifiquem amb nom i cognoms totes les persones que hi apareixen.

Les gravacions i les fotografies s’integren a l’arxiu documental de so i imatge de l’APACT.

Temàtiques. Es tracta d’entrevistes amb l’objectiu d’aprofundir en el tractament i coneixement de diferents temàtiques o fils conductors.

Avui dia ja no hi ha ningú que tingui records de la guerra civil de 1936, però si que encara hi ha persones que poden informar de fets posteriors, com la repressió de la post-guerra, els exilis d’algunes famílies, el racionament d’aliments, l’escassetat alimentària i l’estraperlo.

Pel que fa la infància ens interessa molt els jocs i diversions, l’escolarització, la relació amb els amics i amigues.

De l’etapa de la joventut rebem molta informació referent a caramelles, ballets, prioratges, festes, diversions, esports i oci. Ens interessen aportacions referents a fires, mercats, oficis artesans i fàbriques ja desaparegudes, feines del camp d’abans de la mecanització, immigració andalusa, etc.

Treball posterior. Un cop feta la gravació fem una fitxa en la que es detalla tota la informació recollida, ordenada per temàtiques.

La gravació cal tractar-la amb un programa d’edició de vídeo.

També fem una còpia digital de totes les fotos que ens ha donat l’informat, identificant totes les persones, activitat i any.

Usos. Si l’informant ens ha donat el seu consentiment, els vídeos i fotografies es podran difondre per les xarxes socials, en una pàgina web, al Llobregós Informatiu, o bé es podran editar els testimonis en forma de llibre o de vídeo-documental amb el so i la imatge dels entrevistats.

Hem creat els següents perfils a les xarxes socials on anirem penjant continguts:

Instagram @recordant_tora
Youtube www.youtube.com/@recordantora
X (antic Twitter) @recordantora

Facebook @recordantora

TikTok @recordantora

#recordantora #memoriahistorica #memoria