L’edifici conservat en l’actualitat, pràcticament en ruïnes, és l’herència del que havia estat un gran castell del s. XI, convertit en època moderna en casal senyorial.

La façana principal és aquella que mira al S i presenta una portada dovellada a la planta baixa, damunt d’aquesta un gran finestral rectangular flanquejat per dues finestres més petites quadrades, una altra finestra senzilla al segon pis, dues finestres més al pis superior i per últim la coberta a dues aigües interrompuda al SO per l’estructura d’un pati.

La façana O presenta una petita porta amb llinda a la planta baixa, dues finestres rectangulars horitzontals al primer pis, 3 finestres de diferent tamany a la segona planta, la última planta té tres finestres quadrangulars més i una vessant de teulada, ja que l’altra forma part del pati.

La façana E és la que es troba en més bon estat de conservació i presenta els elements més senyorials de la façana. A la segona planta apareixen dues finestres rectangulars amb àmpit i motllura esgraonada i al tercer pis dues finestres quadrangulars amb motllura llisa.

L’interior de l’edifici es troba pràcticament derruït.

Església de Sant Martí de Llanera

Església gòtica tardana molt interessant, tot i el seu precari estat de conservació. És de nau única i presenta dos trams de volta de creueria, el presbiteri i un cor. Hi accedim a través d’un petit nàrtex situat a ponent que desemboca sota el cor, on podem apreciar les nervadures de la volta i els relleus heràldics que conté la clau. La nau és molt àmplia i queda interrompuda per tres capelles laterals adossades al mur de tramuntana i tres capelles més amb volta apuntada al mur de llevant, dos de les quals estan policromades amb escenes de la vida de la Verge i dels Sants.

El presbiteri es troba en un estat ruïnós, tot i amb això deixa entreveure la qualitat escultòrica de les claus i dels arrencaments de les nervadures.

L’accès a l’església es fa a través d’una portada amb entaulament i un frontó partit, al centre del qual hi havia la imatge de Sant Martí, actualment desapareguda. Aquesta portada està flanquejada per dues pilastres amb relleus escultòrics interessants. A la llinda apareix la següent inscripció: “HC DOMVS DEI EST & PORTA C/ELI& CABITVR AVLADEI” i damunt d’aquesta s’obra un petit rossetó.

Presenta també una torre de campanar que s’aixeca damunt de l’àbsis. Part del seu cos superior està destruït, però encara conserva dues finestres d’arc de mig punt a l’E.

El seu estat de conservació és molt dolent, tot i que per fora la seva fisonomia no sembla tan malmesa.

Notícies històriques
Castell termenat. Documentat el 1010.
  • Castell de llanera