Sant Miquel de Fontanet es troba solitària enlairada sobre un pujol. És una construcció d’una sola nau de planta rectangular d’estil romànic, amb volta de canó i un absis decorat exteriorment amb un fris d’arcuacions cegues i lesenes. El parament és de carreus que segueixen filada, treballats a cops de maceta. El seu tipus arquitectònic respon a les formes llombardes de finals del segle XI i principis del XII. El mur de ponent és coronat per un campanar no romànic de cadireta de doble finestral. L’accés es troba a l’oest i ve donat per una entrada amb arc rebaixat i porta de fusta de doble batent precedida per un cobert amb teulada a doble vessant.