Per arribar-hi cal sortir de Torà en direcció Solsona per la carretera LV-3005a i recorreguts 2,150 quilòmetres cal girar a mà dreta per la carretera que duu a Fontanet, Ardèvol i Claret. La cruïlla està senyalitzada amb un cartell, per aquesta carretera cal recórrer 1,4 quilòmetres i girar a mà dreta pel camí asfaltat que duu a Claret. Recorreguts 1,8 quilòmetres cal aturar el cotxe. La balma es troba a peu del camí, en el seu costat esquerre. Amb les obres d’arranjament d’aquest camí van localitzar-se les restes d’una balma en la que hi havia diversos enterraments. Les fonts orals parlen de la troballa de restes òssies. La balma fou destruïda i actualment només poden observar-se algunes rests de la visera, tot i que el conjunt està molt malmès. En aquesta s’hi documenten diverses incisions circulars de 8 cm de diàmetre i 6 cm de profunditat.