Des de fa uns anys l’APACT, en conveni amb l’Escola d’Arts aplicades i Oficis La Llotja, de Barcelona, fa possible que estudiants de l’últim curs d’aquesta escola plasmin els seus coneixements artístics a les parets de l’Església del Convent. Aquesta actuació de l’APACT és molt profitosa pels estudiants; els permet demostrar i completar la seva formació duent a terme un treball pràctic, en una superfície gran i contextualitzada en un espai, de síntesi de molts dels coneixements adquirits en els seus estudis artístics superiors. Òbviament, aquesta actuació, també resulta profitosa per a La Llotja com a instrument de formació i avaluació dels seus estudiants.

Per a l’APACT resulta interessant, i en justifica la despesa econòmica, en la mesura que ho sigui per a la gent del poble. El valor d’una actuació artística és, en bona mesura, quelcom subjectiu i pot variar en el pas del temps. Més enllà del valor subjectiu de l’obra, el fet de fer pintures murals implica una millora prèvia -ara sí, objectiva- de les parets de l’Església en la qual hi intervé, en molts casos el treball d’un paleta, d’un guixaire, d’un pintor…

Malgrat que el valor de la pintura sigui subjectiu, el fet de conèixer les intencions i motivacions de l’artista pot ajudar a interpretar-la i considerar-la millor. Enguany, una de les pintures s’ha realitzat a la part superior de l’esquerre del creuer. La temàtica d’aquesta pintura està estretament relacionada amb el mural de «foc i aigua» de la part inferior i representa el dol del poble vers les desgràcies ocasionades per fenòmens de la natura; aquest dol es manifesta amb la figura d’un home i d’una dona en acte d’oració. La pintura, de colors blancs i grisos blavosos, manté una relació directa amb l’obra l’Àngelus de François Millet (1857) i amb l’Àngelus de Salvador Dalí (1935). Podríem dir doncs, que l’Església del Convent, des de l’estiu del 2003, disposa d’una nova versió de l’Àngelus del pintor colombià Hèctor Acosta. Esperem que us agradi.

Cada pintura té com a mínim una història; ens la poden explicar o podem descobrir-la o ens la podem imaginar i no cal que coincideixin totes les versions.

Durant el mes de juny de 2005, alumnes de cinquè curs de l'Escola d'Arts Aplicades i Oficis La Llotja, de Barcelona, han pintat frescos a les parets de l'església del convent de Sant Antoni. El motius escollits, en aquesta ocasió, han estat un paisatge de la vila de Torà i l'acabament del gran mural que recorda els focs del 1998.

Els autors de les pintures d'enguany han estat Dolores Romero Lucas, Josep Marí Cardona, Etsuko Lino, Cristina Peñuela Gutierrez i Mario Sáenz Vargas, dirigits per la professora de la Llotja Nora Ancarola.

Aquesta iniciativa, que compta amb un pressupost d'un miler d'euros, és finançada íntegrament per l'Associació del Patrimoni Artístic i Cultural de Torà (APACT). S'ha adoptat com una solució al deteriorament en què es trobaven les parets del temple. Des de fa sis anys cada primavera s'ha refet un sector de l'església en el qual, durant l'estiu, els alumnes de la Llotja hi duen a terme el seu treball mural de grans dimensions.